Dịch vụ

Cập Nhật Hệ Thống


 • Nâng cấp để tương thích các phiên bản trình duyệt mới
 • Chức năng tìm kiếm mới
 • Phương pháp mới để lập báo cáo
 • Phương pháp mới để truy cập dữ liệu cũ
 • Nâng cấp chức năng
 • Điều chỉnh theo quy định của ngành

 

Hệ Thống Bảo Mật


Bảo vệ thông tin là một yếu tố quan trọng khi lựa chọn phần mềm trực tuyến.
Phần mềm easyAccounting đã được thiết kế an toàn và sử dụng nhiều cách kiểm soát khác nhau để đảm bảo dữ liệu được an toàn.

Kiểm soát chương trình:

Phân Quyền Truy Cập:

 • Danh mục người dùng có thể dùng để kiểm soát nhằm ngăn chặn người dùng xem, thao tác các chức năng không thích hợp đối với những công việc đã được phân công.
 • Người quản lý có thể theo dõi được nguồn gốc truy cập của người dùng.

Chính sách về mật khẩu:

 • Chúng tôi khuyến cáo người dùng thay đổi mật khẩu một cách thường xuyên để đảm bảo mức độ bảo mật cao đối với dữ liệu được duy trì.
 • Người dùng có thể chọn khoảng thời gian để thay đổi mật khẩu.

Giới hạn về thời gian:

 • Sau một khoảng thời gian người dùng không thao tác thì chương trình sẽ yêu cầu đăng nhập lại.

Máy chủ:

 • Các máy chủ được lắp đặt trong một cơ sở dữ liệu an toàn, được đảm bảo an toàn và trong môi trường kiểm tra chặt chẽ.
 • Nhân viên VTM không có quyền truy cập máy chủ.
 • Các máy chủ được bảo vệ 24/24.

Bảo vệ dữ liệu:

 • Mã hóa dữ liệu được sử dụng trong hệ thống easyAccounting.
 • Tường lửa được sử dụng trong hệ thống easyAccounting.
 • Bảo vệ thời gian thực được sử dụng để bảo vệ chống lại phần mềm độc hại, virus, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo, và các cuộc tấn công độc hại khác.
 • Nguồn điện được cung cấp liên tục để đảm bảo việc sao chép dữ liệu và các biện pháp an ninh luôn luôn làm việc.

Sao Lưu & Phục Hồi Dữ Liệu


Dữ liệu của khách hàng sẽ được lưu trữ tại trung tâm dữ liệu và thường xuyên được sao lưu, lưu trữ trên nhiều máy chủ, và đảm bảo việc bảo mật trong những điều kiện thời tiết khác nhau.

 • Sao chép hàng ngày cho phép kiểm soát và bảo mật dữ liệu.
 • Ngoài việc sao lưu bởi easyAccounting, chúng tôi khuyến khích khách hàng xuất dữ liệu. Việc này cũng là một hành động sao lưu và ghi nhận cá nhân.
 • Hệ thống được cài đặt để thông tin không bị xóa do vô tình. Nếu thông tin bị xóa, nó sẽ xuất hiện thông báo “Xóa“.

 

Tích Hợp Hệ Thống


Phần mềm kế toán esayAccounting có thể tích hợp với phần mềm quản lý nhân sự chấm công tính lương easyCOM.

Dùng thử phần mềm quản lý nhân sự (Vui lòng liên hệ để biết thông tin đăng nhập)