Về chúng tôi

Tại VTM Việt Nam, chúng tôi luôn cố gắng cải thiện chương trình vì lợi ích của khách hàng.


Ngoài phần mềm kế toán easyAccounting, chúng tôi còn có các sản phẩm khác như:

  • Phần mềm quản lý nhân sự, chấm công, tính lương easyCOM.
  • Phần mềm quản lý khách sạn, billing,…
  • Các ứng dụng trên iPhone, iPAD, Android,…

Nhấp vào đây để biết thêm chi tiết.